Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

Yeşil bir gelecek, bireysel veya kurumsal olarak karbon ayak izinizi hesaplamanızı sağlayan bir projedir. Bu proje sayesinde atmosfere yaydığınız karbondioksit ve benzeri sera gazların değerini ölçebilirsiniz.

Karbon ayak izi, bir kişi veya kuruluşun atmosfere karbondioksit ve benzeri sera gazlarının emisyonlarının miktarını ölçen bir ölçümdür. Sera gazları, atmosferde bir koruma etkisi yaratır ve bu sayede dünya yüzeyinin sıcaklığını sabit tutar.

Çünkü çevre etkilerini azaltmayı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan şirketler ve bireyler için önemli bir araçtır. Bu sayede, organizasyonlar ve bireyler karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için çeşitli önlemler alabilirler.

Sera gazı envanteri (karbon ayak izi), bir organizasyon veya bireyin kaynak kullanımı nedeni ile sera gazı emisyon değerleri, GHG protokolüne ve uluslararası standartlara bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Standartlara uygun olarak hesaplanan değerler ile GHG protokolüne ve ISO 14064-1 standartına uygun olarak, onaya hazır Sera Gazı Envanter Raporu (Karbon Ayak İzi Raporu) otomatik bir şekilde oluşturulmaktadır.

Karbon ayak izini artıran birçok etmen vardır. Bunların başlıcaları:Enerji üretimi, insan faaliyetleri, endüstriyel faaliyetler, tarımda gübre kullanımı, ormanların yok edilmesi, inşaat, ulaşım ve benzeri etmenler.

Karbon yak izini azaltmak için alınabilecek birçok önlem vardır. Bunlardan bazıları: Enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak, toplu taşıma araçlarını kullanmak, ormanları korumak, fidan dikmek, tarımda gübre kullanımını azaltmak.

Karbon ayak izinin azaltılması, dünya çapında iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazlarının atmosfere emisyonlarını azaltmayı amaçlar. İklim değişikliği, dünya çapında hava sıcaklıklarının artışı, su seviyelerinin yükselmesi, kuraklık ve su taşkınları gibi çeşitli etkilere neden olur.

Geri dönüşüm, karbon ayak izini azaltmayı amaçlar çünkü geri dönüşümle üretilen ürünlerin üretiminde daha az enerji tüketilir ve daha az sera gazı emisyonu yaratılır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayak izini azaltmayı amaçlar çünkü bu kaynaklar, sera gazı emisyonları yaratmayan ve karbon ayak izi oluşturmayan enerji kaynaklarıdır.

Tükettiğimiz besinler, karbon ayak izini etkileyen önemli bir etkendir. Özellikle et tüketimi, karbon ayak izini artıran önemli bir etkendir çünkü et üretimi, sera gazı emisyonlarına neden olur.

Bulunduğunuz şehirdeki bağlı olduğunuz oda başkanlığını ziyaret ederek, üye kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgilere sahip olarabilirsiniz.