Blog

Yazar: Mücahit Ünüvar 08 Kasım 2023

GHG (Greenhouse Gas) Protokolü (Sera Gazı Protokolü) Nedir?

Dünya, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında ciddi bir mücadele vermektedir. Bu mücadelenin merkezinde, sera gazı emisyonlarının kontrol edilmesi ve azaltılması yatmaktadır. GHG Protokolü (Greenhouse Gas Protocol), sera gazı emisyonlarının hesaplanması, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan uluslararası bir çerçevedir. Peki, GHG Protokolü nedir ve neden bu kadar önemlidir?

GHG Protokolü Nedir?

GHG Protokolü, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve yönetilmesi için kullanılan bir standart ve rehberdir. Bu protokol, Dünya İklim Enstitüsü (WRI) ve Dünya İş Konseyi için İklim (WBCSD) tarafından geliştirilmiştir. GHG Protokolü, kuruluşların ve işletmelerin sera gazı envanterlerini oluşturmak ve yayınlamak için kullanabilecekleri bir dizi kılavuz ve hesaplama aracı sunar.

GHG Protokolü'nün Temel Bileşenleri:

Tüketim Temelli Hesaplama: GHG Protokolü, organizasyonların sera gazı emisyonlarını üretim, tüketim ve taşıma temelli hesaplamalarla analiz etmelerine olanak tanır.

Hesaplama Kılavuzları: Protokol, organizasyonların sera gazı envanterlerini oluşturmak için kullanabilecekleri kılavuzlar ve yönergeler sağlar.

Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 Emisyonları: GHG Protokolü, emisyonları üç ana kapsam altında sınıflandırır. Kapsam 1, organizasyonların doğrudan sera gazı emisyonlarıdır. Kapsam 2, elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonları içerir. Kapsam 3 ise organizasyonların faaliyetleriyle ilgili diğer emisyonları kapsar.

Neden Önemlidir?

GHG Protokolü'nün önemi şu nedenlerle büyüktür:

Evrensel Bir Standart: GHG Protokolü, organizasyonlar ve işletmeler arasında emisyon hesaplama ve raporlama konusunda evrensel bir standart sağlar. Bu, emisyonları karşılaştırılabilir ve izlenebilir kılar.

Sera Gazı Emisyonlarının Anlaşılması: Protokol, organizasyonların sera gazı emisyonlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu, azaltma stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yol açar.

Kamuoyu ve Yatırımcı İlgisi: GHG Protokolü ile uyumlu hareket eden organizasyonlar, kamuoyu ve yatırımcılar arasında saygınlık kazanır. Bu, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik taahhütlerinin bir yansımasıdır.

İklim Değişikliği ile Mücadele: GHG Protokolü, iklim değişikliğiyle mücadelede organizasyonların ve işletmelerin sorumluluğunu vurgular ve emisyon azaltımını teşvik eder.

Sonuç

GHG Protokolü, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir araçtır. Organizasyonlar, bu protokolü kullanarak sera gazı emisyonlarını izlemek, hesaplamak ve azaltmak için somut adımlar atabilirler. Bu, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma amacını taşır ve küresel çevresel sorunların çözümüne yardımcı olur.

Etiketler: