Hesapla

shape
image
image Hesapla

Bireysel Hesaplama

Bireysel karbon ayak izi hesaplama, bir kişinin günlük yaşam aktiviteleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere saldığı karbon dioksit (CO2) miktarını ve diğer sera gazlarını ölçmeye yarayan bir yöntemdir. Bu hesaplama, ulaşım, konut, yiyecek tüketimi, mal ve hizmetlerin kullanımı gibi çeşitli kategorilerdeki aktivitelerin çevresel etkilerini kapsar. Bireysel karbon ayak izi, genellikle bir kişinin bir yıl içindeki toplam sera gazı emisyonlarını ton cinsinden ifade eder.

Bireysel karbon ayak izi hesaplama süreci, kişinin yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı 10 soru içerir.

image
image Hesapla

Kurumsal Hesaplama

Kurumsal karbon ayak izi hesaplama, bir işletmenin veya kuruluşun faaliyetleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere saldığı karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarını ölçmeye yönelik bir süreçtir. Bu hesaplama, kurumun üretim süreçleri, enerji kullanımı, ulaşım faaliyetleri, atık yönetimi, tedarik zinciri ve diğer etkinlikler gibi çeşitli faktörleri içerir.

Kurumsal karbon ayak izi hesaplama süreci, kuruluşun çevresel etkilerini anlamasına, azaltma stratejileri geliştirmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

kurumsal karbon ayak izi hesaplama
image Hesapla

Kurumsal Raporlama - Alaz Karbon

Alaz Karbon, Yeşil Bir Gelecek Karbon Danışmanlık Yazılım Ve Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilmiş bir yazılım ürünüdür. Bu yazılım ile kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları ve raporlaması otomatik olarak yapılmaktadır.

Birden fazla lokasyon kaydetme, lokasyona bağlı faaliyet verisi tanımlama, tarih aralığı ile emisyon yığılmasını önleme gibi birçok özelliği barındıran yazılımımız, özel olarak tasarlanmış algoritmalar ile doğrulamaya hazır rapor üretmektedir.

Yapılan hesaplamalar ve oluşturulan otomatik rapor çıktısı, GHG Protokolü ve ISO 14064 standardına uygundur. Yazılımız uluslararası birçok firmanın denetiminden ve testinden geçerek onay almıştır. Tüm kullanıcılar düşünülerek dostane bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu basit kullanım metodoloji ile Kurumsal Karbon Ayak İzi (Sera Gazı Emisyon Envanter) raporu kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Uluslararası tüm standartlara göre gerekli tanımlamalar yapılmış olup kullanımınıza sunulmuştur.